Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Arbetsgivarverket har med Saco-S och OFR/S,P,O kommit överens om ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Avtalet gäller från och med den 1 februari 2022 och ersätter tidigare avtal. Avtalet innehåller övergångsbestämmelser.